Loopbaanontwikkeling

Niemand is meer verzekerd van een baan tot aan het pensioen. Organisaties zijn er zich steeds meer van bewust, dat ze continu in beweging moeten blijven om aan diverse vragen te kunnen voldoen. Dit heeft consequenties voor de personeelsopbouw en de personeelsontwikkeling. Voor medewerkers is het belangrijk om zich van tijd tot tijd te herbezinnen op hun loopbaan, zodat ze in staat zijn mee te bewegen met de organisatie ontwikkeling of een ander pad kunnen kiezen.

 

HR Support begeleidt medewerkers (individueel of groepstrajecten) die hun loopbaan(ontwikkeling) willen Гіf moeten heroverwegen vanwege de gewijzigde situatie in het werkveld

 

 

Tijdens een loopbaantraject wordt ingegaan op uw specifieke loopbaanvraag. Loopbaanbegeleiding geeft inzicht in uw competenties en uw drijfveren, wat belangrijk voor u is in uw werk en in welke richting u zich het beste kunt ontwikkelen. Door deze bewustwording kunt u met meer zelfvertrouwen sturing geven aan uw loopbaan.